Iskanje v objavah

ETM 2023

NOV JAVNI POZIV OBČANOM ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB

Sprejem gasilcev in izročitev pogodb

Javna gasilska služba na območju Mestne občine Maribor je organizirana iz poklicne enote in prostovoljnih gasilskih enot, ki s pomočjo enotnega usklajevanja in vodenja zagotavlja pripravljenost, delovanje ter preventivo na območju celotne občine ob požarih kakor tudi ob naravnih in drugih nesrečah. Na območju Mestne občine Maribor deluje 11 prostovoljnih gasilskih društev ter poklicni gasilci … Preberi več

Preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

Ekipa prve pomoči Mestne občine Maribor, se je udeležila regijskega »Preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa«, ki poteka vsako leto v različnih občinah, tako je bilo to v letošnjem letu v občini Lenart. Ekipe so svoje sposobnosti preizkušale na 5 različnih delovnih točkah, kjer so bile predstavljene različne nesreče s poškodovanimi, … Preberi več

Kako lahko sami ukrepamo proti komarjem?

Oblikovanje gradbene parcele stavbe

Kako ukrepamo pri povozu divjadi?

Mesec maj je čas za rojenje čebel

Pred nami so trije okoljski dnevi

Vaja regijskega pomena «Letalska nesreča Maribor 2023«

V soboto, 18.3.2023 je na območju Letalskega centra Maribor, Letališča Edvarda Rusjana Maribor in univerzitetnega kliničnega centra Maribor potekala regijska vaja preverjanje pripravljenosti sil zaščite, reševanja in pomoči za primer ukrepanje ob nesreči zrakoplova, katere organizator je bila Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor – vaja regijskega pomena. Vaja je bila zaprtega tipa … Preberi več

VODOVARSTVENI KROŽEK OB SVETOVNEM DNEVU VODA

Na dogodku so bili predstavljeni tudi pomen in rezultati imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda, ki se izvaja pod okriljem Skupne službe varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je ob Svetovnem dnevu voda pripravil vodovarstveni krožek za kmete, ki obdelujejo zemljo na vodovarstvenih območjih. Na dogodku so spregovorili o gnojenju … Preberi več

V Dupleku sestavili 70 gnezdilnic

Začenja se delo na kmetijskih površinah

Zgodaj spomladi je čas za gnojenje in pripravo kmetijskih površin. Pri tem moramo upoštevati več pravil. Ob koncu februarja oz. v začetku marca nastopi čas, ko je rastlinam ozimnih žit potrebno dodati potrebne količine dušika in žvepla s prvim dognojevanjem. Pravočasna izvedba prvega dognojevanja ozimin ima odločilen vpliv pridelka žitnega zrnja. Čas gnojenja je omejen … Preberi več

Redno delovno srečanje ustanoviteljev SOU Maribor

Županje in župani občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave Maribor, ki z namenom skupnega izvajanja nalog inšpekcijskega in redarskega nadzora, varstva okolja, notranje revizije, urejanja prostora, civilne zaščite ter požarnega varstva združuje 18 občin ustanoviteljic, so se v mesecu januarju sestali na rednem delovnem srečanju. Gostiteljica tokratnega dogodka, katerega osrednja tema je bila predstavitev novega Zakona … Preberi več

Napovednik sprememb v letu 2023 na področju okoljske zakonodaje

V letu 2023 se nadaljuje veliko sprememb na področju zakonodaje varstva okolja. Vodstvo Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor RS je 20.1.2023 na posebnem spletnem dogodku predstavilo pomembnejše zakonodajne spremembe na področju okolja, ki so načrtovane v letu 2023. Okoljsko področje ima eno najbolj kompleksnih zakonodaj v Sloveniji, prav tako v drugih … Preberi več

Obisk predstavnikov Združenja Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

V predprazničnem času so nas obiskali predstavniki Združenja Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov  iz podružnice Maribor in nam predali Luč miru iz Betlehema, katere sporočilo je povezovanje različnih deležnikov za dober namen. Na podlagi sklepa župana je tudi ta organizacija  vključena v sistem zaščite in reševanja Mestne občine Maribor. Predmet pogodbenega razmerja je opravljanje nalog … Preberi več

Novoletno voščilo

Skupna občinska uprava Maribor po lokalnih volitvah

Aktivni polnoletni občani so v iztekajočem se »super volilnem letu«, z uveljavitvijo volilne pravice izbrali tudi organe občin ter jim zaupali skrb za lokalno okolje v katerem živijo. Volivci so s tem županom, županjam in svetom podelili mandat, da v njihovem imenu odločajo o najpomembnejših družbenih vprašanjih. Ustanoviteljske pravice občin, ki so za skupno opravljanje … Preberi več

Izmenjevalnica oblačil Skupne občinske uprave Maribor

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Z novim Kodeksom do integritete, strokovnosti in transparentnosti na lokalni ravni

Vodja Skupne občinske uprave Maribor mag. Zorica Zajc Kvas je kot predstavnica SOS pristopila k pripravi Kodeksa upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti. Več lahko preberete na spodnji povezavi https://www.kpk-rs.si/blog/2022/10/12/z-novim-kodeksom-do-integritete-strokovnosti-in-transparentnosti-na-lokalni-ravni/

Sejem v znamenju energetske neodvisnosti in zelene prihodnosti

Skupna služba varstva okolja je aktivno sodelovala na nedavnem sejmu v Dupleku Občina Duplek je v soboto, 22. 10. 2022 priredila sejem “Zelena digitalna prihodnost – Sejem o energetski neodvisnosti”. Poleg svetovalnih točk ponudnikov sončnih elektrarn, čistilnih naprav in e-vozil, so v izobraževalnem sklopu potekala predavanja o novi energetski regulativi (Elektro Maribor d.d.), subvencijah oziroma … Preberi več

Otvoritev nove čistilne naprave v Občini Ruše

Pomemben okoljski projekt bo imel velik doprinos k čistejšemu okolju v Rušah V Občini Ruše je v četrtek, 20. 10. 2022 potekala krajša slovesnost ob otvoritvi nove, tehnološko-moderne čistilne naprave. Dogodka je se udeležila tudi Skupna služba varstva okolja, Skupne občinske uprave Maribor, ki je ekipi občinske uprave za uspešno izveden projekt izrazila veliko pohvalo. … Preberi več

SREČANJE  ŽUPANJ IN ŽUPANOV SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR

Skupna občinska uprava Maribor, za katero iz poslovnega registra izhaja tudi kratko ime SOU Maribor, je s 1. januarjem 2020 začela izvajati storitve za 18 občin ustanoviteljic in tako predstavlja servis za več kot 200.000 občank in občanov. Prednosti takšne organiziranosti sta koncentracija znanja in zmanjšanje stroškov občinskih uprav. V ponedeljek 17.10.2022 so županje in … Preberi več

Oktober tudi v znamenju hoje, hrane in varčevanja

Oktober v znamenju okoljskih dni

Team building

Skupna občinska uprava Maribor je v mesecu septembru za svoje zaposlene organizirala Team building. Na organizacijo je potrebno gledati kot na živ organizem, skupek individuumov, ki morajo tvoriti skupino. Organizacije lahko zato izboljšajo ali poslabšajo čustveno in socialno kompetentnost svojih zaposlenih in na ta način vplivajo na poslovne rezultate. Timsko delo, dobro vzdušje in pozitivna … Preberi več

Ogrevanje z lesno biomaso in energetska učinkovitost

Skip to content