Preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

Ekipa prve pomoči Mestne občine Maribor, se je udeležila regijskega »Preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa«, ki poteka vsako leto v različnih občinah, tako je bilo to v letošnjem letu v občini Lenart. Ekipe so svoje sposobnosti preizkušale na 5 različnih delovnih točkah, kjer so bile predstavljene različne nesreče s poškodovanimi, ki so jih morali oskrbeti. Ekipa prve pomoči Mestne občine Maribor je preverjanje usposobljenosti svojih znanj opravila z odliko. Tako je bil glavni cilj ekipe, preveriti svoje znanje in usposobljenosti v simulaciji različnih nesreč, ki bi se lahko zgodile v Mestni občini Maribor, dosežen. 

V ekipi prve pomoči Mestne občine Maribor so sodelovali Alja Majcen, Klavdija Fideršek in Igor Grušovnik. Za njihovo pripravljenost in uspešno izvedbo, se jim iskreno zahvaljujemo.