mag. Špela Lesnik

vodja Skupne službe urejanja prostora

Študirala je na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kjer je leta 1997 diplomirala in 2006 magistrirala. V letu 2021 je pridobila licenco sodnega izvedenca za urbanizem. Po opravljeni diplomi je bila zaposlena v različnih podjetjih ter na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru kot asistentka profesorja. Od leta 2006 je bila zaposlena v lastnem podjetju kot prokurist, odgovorni prostorski načrtovalec in odgovorni vodja projektov. Ves čas službovanja, več kot 25 let, je delovala na področju izdelave izvedbenih aktov, strokovnih podlag, medobčinskih izvedbenih aktov in drugih nalogah prostorske problematike. Vodstvene izkušnje je pridobila v lastnem podjetju, kjer je bila zaposlena kot prokurist. Pri svojem delu sproti izpopolnjuje svoje znanje, v kolektivu deluje povezovalno ter konstruktivno pri reševanju nalog.

Uradne ure

na sedežu organa

po telefonu

Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 - predstavitev sprememb

V četrtek 2.6.2022 je v Občini Duplek potekal sestanek na temo Zakona o urejanju prostora ZUreP-3. Na sestanku je vodja Skupne službe urejanja prostora mag. Špela Lesnik predstavila novosti. Poudarek je bil na tistem delu zakona kjer so bile pristojnosti dodeljene občinam.

Skupna služba urejanja prostora

Naloge skupne službe urejanja prostora

Trenutno se bo v Skupni službi urejanja prostora izvajala naloga občinskega urbanista ter priprava in vodenje postopkov za pripravo občinskih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev.

Poleg nalog urejanja prostora iz občinske pristojnosti bo občinski urbanist opravljal tudi naloge:

  • strokovno svetovanje županji ali županu (v nadaljnjem besedilu: županu) v zadevah urejanja prostora,
  • izvajal naloge v postopkih lokacijske preveritve v skladu z normativnimi podlagami,
  • svetovanje v zvezi z pripravo občinskih prostorskih načrtov,
  • posamična tolmačenja veljavnih prostorskih aktov občine,
  • individualno obravnavo pobudnikov, pred sprejetjem pobude o postopku lokacijske preveritve,
  • svetovanje pri pripravi natečajev na področju arhitekture in urbanizma,
  • podajanje strokovnih mnenj o reševanju prostorskih problemov iz naslova izkušenj dobre prakse,
  • strokovne opredelitve do posamičnih problemov urejanja prostora.

Uradne ure

na sedežu organa

po telefonu

Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 - predstavitev sprememb

V četrtek 2.6.2022 je v Občini Duplek potekal sestanek na temo Zakona o urejanju prostora ZUreP-3. Na sestanku je vodja Skupne službe urejanja prostora mag. Špela Lesnik predstavila novosti. Poudarek je bil na tistem delu zakona kjer so bile pristojnosti dodeljene občinam.

Skip to content