Potrebujete pomoč?

Pišite nam ali nas pokličite na telefonsko številko 02 220 1000. Za vas smo dosegljivi vsak dan v času uradnih ur.

Izjava o dostopnosti

Skupna občinska uprava Maribor se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani www.sou-maribor.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.sou-maribor.si.

Stopnja skladnosti

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nedostopna vsebina

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

 1. Vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo
  alternativnega besedila.
 2. Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa.
 3. Arhivski dokumenti in vsebine, ki se nahajajo na arhivski pod domeni in so bile
  umeščene na staro spletno stran v zadnjih 22 letih niso urejene iz razloga
  nesorazmernega bremena (6. člen Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
  (ZDSMA)). Organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne
  finančne posledice, saj je obseg vsebine zelo velik.
 4. Slike, ki se nahajajo na arhivski pod domeni nimajo vpisanega optimalnega
  alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo
  nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že
  preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši
  elementi imajo vpisan alternativni opis.
 5. Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu,
  ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimizirane
  zahtevalo.
 6. Nekateri dokumenti niso dostopni. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ
  ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 07. December 2022.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 21. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov sou@maribor.si

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih
aplikacij opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih
aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po
navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si


https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

Fizična in komunikacijska dostopnost

DOSTOP Z JAVNIM PREVOZOM:

Prostori Skupne občinske uprave Maribor se nahajajo na naslovu Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor. Najbližje postajališče javnega mestnega avtobusa je v neposredni bližini stavbe na Krekovi ulici, Maribor. Glavna avtobusna postaja in železniška postaja sta od občine oddaljena približno 1,5 km.

DOSTOP Z OSEBNIM AVTOMOBILOM:

Dostop z osebnim avtomobilom je mogoč neposredno do stavbe. Parkirna mesta rezervirana za invalide so posebej označena.

VSTOP V ZGRADBO

Uporabnikom je omogočen samostojen vstop. Dostop za invalide je otežen.  Za pomoč pokličite na telefonsko številko 02 220 1 445.

Povezave

Skip to content