mag. Zorica Kvas

vodja Skupne občinske uprave Maribor

Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Izkušnje s področja vodenja je pridobivala v več občinskih upravah. Magistrski študij je zaključila z analizo managementa občin in si pridobila naziv magistrica znanosti. Na področju lokalne samouprave dela več kot 25 let. V tem času si je pridobila delovne izkušnje s številnih področij javne uprave ter napredovala do naziva Inšpektorica višja svetnica. Že vrsto let sodeluje s stanovskimi združenji, na področju gospodarskih javnih služb pa tudi z drugimi pomembnimi deležniki v slovenskem prostoru. Tekom kariere je na občinski ravni vodila več evropskih projektov. Poleg vodenja uprave se je specializirala za izvajanje nadzora nad lokalnimi subjekti javnega prava ter za področje javnih naročil na katerem je pridobila naziv strokovnjakinje.

Skupna občinska uprava Maribor

Kontaktne informacije:

Vizija

Skupna občinska uprava Maribor pod svojim okriljem združuje različne službe, ki izvajajo upravne naloge iz različnih področij. V naš delokrog spadajo tako priprava podlag za izvajanje občinskih nalog, izdajanje mnenj, sodelovanje z nevladnimi organizacijami, kot tudi vodenje revizijskih in prekrškovnih postopkov.

Občine ustanoviteljice povezujemo na področjih inšpekcije, redarstva, varovanja okolja, notranje revizije, prostorskega planiranja ter zaščite in reševanja. V skupnih temah delujemo povezovalno in kot taki prevzemamo vlogo usklajevalca interesov in različnih stališč ustanoviteljic. Pri svojem delu uresničujemo vsa ustavna načela .

Naše poslanstvo in vizija je izvajanje formalnih predpisov na občanom prijazen način. Strateška usmeritev je zagotavljanje kvalitetnega javnega servisa, z vitko organizacijsko strukturo ter kadri z ustreznimi znanji in sposobnostmi. Ob zasledovanju cilja vzpostavljene odgovornosti do dela in usmeritvijo proizvajanja razumljivih in jedrnatih stališč, želimo lokalnemu okolju vtisniti pozitiven pečat.

Usmeritev, ki ji sledimo je s srcem delati za skupnost, za javno dobro. Delati dobro za družbo. Med našimi ustanoviteljicami se trudimo graditi mostove in povezave, ki bodo vodile v odličen javni servis.

Naš slogan je: Skupaj smo močnejši!

Skupna občinska uprava Maribor

Kontaktne informacije:

Skip to content