Primož Hrastnik

dipl. varstvoslovec, vodja Skupne službe civilne zaščite

Diplomiral je na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani. Znotraj državne uprave in lokalne samouprave deluje že več kot 10 let, od tega v Mestni občini Maribor 8 let. Ima večletne delovne izkušnje na področju izvrševanja kazenskih sankcij ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami kamor sodi tudi Civilna zaščita. Pridobljena znanja je tekom svojega službovanja nenehno nadgrajeval z udeležbo na različnih izobraževanjih ter usposabljanjih znotraj Uprave RS za zaščito in reševanje v izobraževalnem centru Ig ter v sklopu drugih institucij, ki so ključnega pomena na področju delovanja skupne službe civilne zaščite. Aktivno je sodeloval tudi pri obvladovanju naravnih in drugih nesreč kot so poplave, plazovi, epidemija ter pri odpravi NUS.

Uradne ure

na sedežu organa

po telefonu

Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

Naloge skupne službe civilne zaščite

 • urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu z zakonodajo,
 • zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom,
 • načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
 • izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
 • organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite,
 • organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,
 • določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
 • določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,
 • usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo,
 • določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
 • mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonodajo,
 • druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z veljavnimi predpisi.

Uradne ure

na sedežu organa

po telefonu

Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva

Skip to content