Vaja regijskega pomena «Letalska nesreča Maribor 2023«

V soboto, 18.3.2023 je na območju Letalskega centra Maribor, Letališča Edvarda Rusjana Maribor in univerzitetnega kliničnega centra Maribor potekala regijska vaja preverjanje pripravljenosti sil zaščite, reševanja in pomoči za primer ukrepanje ob nesreči zrakoplova, katere organizator je bila Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor – vaja regijskega pomena. Vaja je bila zaprtega tipa in je bila namenjena predvsem strokovni javnosti. Namen te vaje pa je bilo preizkusiti in izpopolniti organiziranost, pripravljenost in usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč za ukrepanje ob letalski nesreči. Na vaji je bilo udeleženih 330 pripadnikov različnih sil. Vaja je zajemala zdrs letala na pristajalni stezi, ob tem je prišlo do razlitja nevarnih snovi in manjšega vžiga. Skupaj potnikov in članov posadke je bilo 46. Pri tem so posredovale naslednje službe: gasilci, (GB Maribor in PGD- ji), nujna medicinska pomoč, civilna zaščita, policija in druge službe.

Predstavniki Skupne službe civilne zaščite in požarnega varstva, SOU smo pri vaji sodelovali, kot logistična pomoč Upravi RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor. Prav tako je bila ta vaja pomembna za našo službo iz vidiki pripravljavcev ocen ogroženosti in načrtov ZIR. Po končani analizi bodo predstavljene pomanjkljivosti, katere bodo ažurirane in posodobljene v regijskem načrtu ter se bodo posledično ažurirale tudi na nivoju občine.