Otvoritev nove čistilne naprave v Občini Ruše

Pomemben okoljski projekt bo imel velik doprinos k čistejšemu okolju v Rušah

V Občini Ruše je v četrtek, 20. 10. 2022 potekala krajša slovesnost ob otvoritvi nove, tehnološko-moderne čistilne naprave. Dogodka je se udeležila tudi Skupna služba varstva okolja, Skupne občinske uprave Maribor, ki je ekipi občinske uprave za uspešno izveden projekt izrazila veliko pohvalo.

Čistilna naprava je zahteven okoljski projekt v okviru »»Čiščenja in odvajanja odpadne vode v Občini Ruše«, vreden nekaj več kot 6 milijonov EUR. Izgradnja se je pričela s pridobitvijo gradbenega dovoljenja v letu 2020, izbran je bil koncesionar to je družba Komunala ODTOK. Na novi čistilni napravi Bezena se čistijo odpadne vode iz naselij Log, Bistrica ob Dravi in Bezena. V fazi poskusnega obratovanja pa se je že pokazala odlična uspešnost učinkov čiščenja (99,4%).

Občina Ruše je sicer na področju komunalnega urejanja odvajanja in čiščenja odpadnih voda povezana še s sosednjo Občino Selnica ob Dravi ter priključitvijo na tamkajšnjo čistilno napravo. Del naselij pa je vezanih tudi na že obstoječo čistilno napravo Geberit znotraj občine.

Z aktivnostmi na področju razvoja kanalizacijskega omrežja v Rušah, prav tako tudi s podporo izgradenj malih komunalnih čistilnih naprav, kaže občina veliko prizadevanje za čistejše okolje (zmanjšanje emisij v vode, izboljšanje stanja okolja) in varovanje zdravja ljudi. Vse to pa prispeva tudi k odgovornemu uresničevanju nacionalnih ciljev s področja trajnostnega upravljanja z vodami.