S sodelovanjem in solidarnostjo do dobrih rezultatov tudi v prihodnje

Poveljnik CZ MOM Samo Robič in Skupna služba Civilne zaščite in požarnega varstva SOUM sta v sredo, 5. 6. 2024 gostila pripadnike in člane štaba CZ MOM. Na srečanju so pregledali rezultate preteklega leta, se pogovorili o načrtih za prihodnje sodelovanje ter zaključili z ogledom podzemnih rovov Cone Tezno. Srečanja so se udeležili tudi zaposleni mariborske izpostave URSZR, ki aktivno sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite in reševanja. Pomembnost sodelovanja in solidarnosti med različnimi enotami je ključna za učinkovit odziv v primeru naravnih in drugih nesreč. Sodelovanje in solidarnost med Civilno zaščito ter drugimi institucijami predstavljata temeljno gonilo uspešnega obvladovanja naravnih in drugih nesreč. Pripadniki teh organizacij se morajo združiti in uskladiti svoje napore ter sodelovati na vseh ravneh, da bi zagotovili učinkovit odziv in pomoč ob vsaki situaciji, ki zahteva njihovo posredovanje. Takšno sodelovanje omogoča hitrejše in bolj usklajeno ukrepanje v primeru nesreč, kar povečuje možnosti za reševanje življenj in premoženja ter zmanjšuje morebitne negativne posledice za skupnost. Poleg tega krepi tudi medsebojno zaupanje in povezanost med različnimi enotami ter izboljšuje njihovo pripravljenost na morebitne izzive. Poudariti je treba, da je skupna odgovornost vseh udeleženih, da se stalno izpopolnjujejo, izmenjujejo izkušnje in informacije ter sodelujejo pri usposabljanju in izvajanju vaj. Le z doslednim in celovitim pristopom lahko zagotovimo najvišjo raven varnosti in zaščite za vse prebivalce. Zato je ključno, da se vsi udeleženci zavedajo pomembnosti svojega prispevka in se zavzemajo za trajno izboljšanje sodelovanja in solidarnosti med različnimi organi ter službami za zaščito in reševanje.