Srečanje občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave Maribor

V Občini Pesnica, ki je bila gostiteljica tokratnega dogodka, so se srečale občine ustanoviteljice Skupne občinske uprave Maribor. Županje, župani in predstavniki občin so na  srečanju prejeli poročila o delu Skupne občinske uprave za leto 2023. Ključen namen srečanja pa je bilo podpisovanje zahtevkov, s katerimi bodo občine soustanoviteljice iz državnega proračuna prejele dodatna sredstva za financiranje, in sicer v določenem odstotku v letu 2023 realiziranih odhodkov.

Poseben del srečanja je bil namenjen predstavitvi dela Službe za notranjo revizijo, ki se je v preteklem letu osredotočila predvsem na poslovanje občin na področju vrtcev (preveritve/določitve cen programov vrtcev za šolsko leto 2021/2022). Na podlagi sistematičnega pregledovanja, analiziranja in vrednotenja notranjih kontrol ter pridobljenih podatkov in informacij je služba zbrala revizijske ugotovitve glede doseganja zastavljenih ciljev in pripravila osnutek poročila. Izčrpna predstavitev službe se je končala z razpravo, na kateri so predstavniki občin izpostavili predvsem problematiko pomanjkanja pravih smernic in navodil za pripravo oz. pravilno izvedbo postopkov.

Skupna občinska uprava Maribor ostaja zavezana k nenehnemu izboljševanju svojih storitev ter zagotavljanju najboljših možnih pogojev za rast in razvoj. S sodelovanjem in odgovornostjo pa si prizadeva za trajnostni napredek in blaginjo skupnosti.