Obisk predstavnikov Združenja Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

V predprazničnem času so nas obiskali predstavniki Združenja Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov  iz podružnice Maribor in nam predali Luč miru iz Betlehema, katere sporočilo je povezovanje različnih deležnikov za dober namen.

Na podlagi sklepa župana je tudi ta organizacija  vključena v sistem zaščite in reševanja Mestne občine Maribor. Predmet pogodbenega razmerja je opravljanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v sistemu zaščite in reševanja, konkretno zagotavljanje dveh enot po 5 članov,  za postavitev začasnih prebivališč in stacionarjev.

Naloge se izvajajo pod poveljstvom Poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Maribor ter v skladu z občinskimi načrti zaščite, reševanja in pomoči.