Sprejem gasilcev in izročitev pogodb

Javna gasilska služba na območju Mestne občine Maribor je organizirana iz poklicne enote in prostovoljnih gasilskih enot, ki s pomočjo enotnega usklajevanja in vodenja zagotavlja pripravljenost, delovanje ter preventivo na območju celotne občine ob požarih kakor tudi ob naravnih in drugih nesrečah. Na območju Mestne občine Maribor deluje 11 prostovoljnih gasilskih društev ter poklicni gasilci Gasilske brigade Maribor, kateri skupaj tvorijo Javno gasilsko službo Maribor.

Delovanje Javne gasilske službe Maribor, je ključnega pomena za občino, s tem namenom Mestna občina Maribor vsako leto nameni sredstva za njihovo delovanje. Tako sta v ponedeljek, 12.6.2023 župan Mestne občine Maribor, Aleksander Saša Arsenovič ter vodja Skupne občinske uprave Maribor, mag. Zorica Zajc Kvas sprejela predstavnike Javne gasilske službe Maribor in Gasilske zveze Maribor, ter jim izročila pogodbe o financiranju.

Ob tej priložnosti sta se skupaj zahvalila gasilcem ter predstavnikom Civilne zaščite za uspešno sodelovanje in opravljeno delo ob minulem neurju, ki je prizadelo Mestno občino Maribor.