Srečanje županj in županov občin ustanoviteljic Skupna občinske uprave Maribor

Županje in župani 18 občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave Maribor so se z namenom priprave programov dela za v prihodnje, sestali v Občini Selnica ob Dravi.

Na delovnem sestanku je vodja SOU Maribor mag. Zorica Zajc Kvas predstavila programe dela posameznih služb za leto 2024 ter finančni in kadrovski načrt organa. Županje in župani občin ustanoviteljic so bili pozvani, da se izrečejo o morebitnih željah po širitvi nabora nalog  ter pogledih glede ustanovitve Skupne pravne službe s katero bi razširili nabor nalog, ki jih Skupna občinska uprava Maribor izvaja.

V duhu nedavnih dogodkov, ki so prizadele Slovenijo (poplave, plazovi,..) je svojo predstavitev imela tudi Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva. Vodja službe Primož Hrastnik je na kratko predstavil sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Županja, dr. Vlasta Krmelj, je v okviru projekta ADOPTNOW, predstavila možnosti za prilagajanje in urejanje infrastrukture na podnebne spremembe.

Po končanem uradnem delu srečanja, je županje in župane občin ustanoviteljic SOU Maribor, županja občine Selnic ob Dravi povabila na ogled 10 oddelčnega pasivnega lesenega vrtca.