Iskanje v objavah

Politika zasebnosti

Informacije o storjenih prekrških – obvestilo

3.1.2024  operativno-komunikacijska pisarna posreduje   informacije o storjenih prekrških osebno na sedežu redarstva, Ulica heroja Tomšiča 2 – pritličje/soba 7,  samo dopoldan med 8:00 in 10:00. Informacije o strojenih prekrških je ta dan   možno pridobiti tudi dopoldan  med 8:00 in 10:00 ter med 15:00 in 17:00 po telefonu 02 2201 527.

Poslovanje SOU Maribor v času od 27.12. do 29.12.2023

Skupna občinska uprava Maribor v času od 27.12. do 29.12.2023, zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala. Skupni občinski upravi lahko pošljete pošto na elektronski naslov skupna.obcinskauprava@maribor.si ali po pošti na naslov Skupna občinska uprava Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor.

DELOVNI ČAS REDARJEV MEDOBČINSKEGA REDARSTVA NA TERENU  V ČASU OD 11.12.2023 do 2.1.2024

Občinski redarji bodo nadzor na terenu izvajali: Sprejemanje prijav – dežurni redar na terenu 040 205 956

Informacije o storjenih prekrških – obvestilo

6.12.2023  operativno-komunikacijska pisarna posreduje   informacije o storjenih prekrških osebno na sedežu redarstva, Ulica heroja Tomšiča 2 – pritličje/soba 7,  samo dopoldan med 8:00 in 10:00. Informacije o strojenih prekrških je ta dan   možno pridobiti tudi dopoldan  med 8:00 in 10:00 po telefonu 02 2201 527.

OBVESTILO

Obveščamo vse , ki kličejo Medobčinsko redarstvo Maribor  na telefonsko številko 02 2201 527, ki je objavljena na naši spletni strani , zaradi  pridobivanja splošnih  informacij o storjenih prekrških, da lahko pride do težav pri vzpostavljanju povezave. V primeru zasedene linije klicatelj sliši najprej  zvonjenje in potem se linija prekine. V tem primeru ne gre … Preberi več

NADZOR HITROSTI V BLIŽINI OSNOVNIH ŠOL OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA

Informacije o storjenih prekrških – obvestilo

30.8.2023  operativno-komunikacijska pisarna posreduje   informacije o storjenih prekrških osebno na sedežu redarstva, Ulica heroja Tomšiča 2 – pritličje/soba 7,  samo dopoldan med 8:00 in 10:00. Informacije o strojenih prekrških pa je   možno pridobiti tudi popoldan med 15:00 in 17:00 po telefonu 02 2201 527.

ROKI ZA POPIS ŠKODE

1. Sklep 844-25/2023-205 – DGZR z dne 20.7.2023 Prične se z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z dežjem in vetrom med 12. in 13. julijem 2023. Občinske komisije ocenijo škodo na stvareh na obrazcih 1, 3, 4 in 5 do 30. avgusta 2023. Podatki iz obrazcev so istega dne vneseni tudi v … Preberi več

Pomoč občinam zaradi vremenskih ujm

Informacije o storjenih prekrških – obvestilo

9.8.2023, 16.8.2023 in 23.8.2023  operativno-komunikacijska pisarna posreduje   informacije o storjenih prekrških osebno na sedežu redarstva, Ulica heroja Tomšiča 2 – pritličje/soba 7,  samo dopoldan med 8:00 in 10:00. 9.8.2023, 16.82023 in 23.8.2023 je informacije o strojenih prekrških   možno pridobiti tudi popoldan med 15:00 in 17:00 po telefonu 02 2201 527.

Poslovanje SOU Maribor v ponedeljek, 14. 8. 2023

Skupna občinska uprava Maribor v ponedeljek, 14. avgusta 2023, zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala. Skupni občinski upravi lahko pošljete pošto na elektronski naslov skupna.obcinskauprava@maribor.si ali po pošti na naslov Skupna občinska uprava Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor. Kolektivni dopust ne velja za službi Medobčinskega redarstva in Medobčinske inšpekcije.

Parkiranje v območju kratkotrajnega parkiranja

Medobčinsko redarstvo pri nadzoru opaža, da veliko število voznikov/voznic  v območju kratkotrajnega parkiranja  plačuje parkirnino in pri  vrnitvi do vozila  so presenečeni, ker so redarji uvedli postopek proti njim zaradi napačnega parkiranja. Zaradi zmanjšanja števila teh prekrškov in boljše obveščenosti uporabnikov območij kratkotrajnega parkiranja podaja Medobčinsko redarstvo naslednje obvestilo: PARKIRANJE V OBMOČJU KRATKOTRAJNEGA PARKIRANJA Vozilo … Preberi več

SUBVENCIJE EKO SKLADA v letu 2023

Poslovanje SOU Maribor v petek 28. aprila 2023

Skupna občinska uprava Maribor v skladu s sklepom župana ta petek, 28. aprila 2023, zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala. Skupni občinski upravi lahko pošljete pošto na elektronski naslov skupna.obcinskauprava@maribor.si ali po pošti na naslov Skupna občinska uprava Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor. Kolektivni dopust ne velja za službi Medobčinskega redarstva in Medobčinske inšpekcije.

Oblikovanje gradbene parcele stavbe / zahteva zakonodaje GZ-1

Obvestilo – vodenje psov v Mestni občini Maribor

Medobčinsko redarstvo, ki je notranja organizacijska enota Skupne občinske uprave Maribor kot prekrškovni organ v okviru in v skladu s predpisi skrbi za javno varnost in javni red. V spomladanskem času, predvsem pred velikonočnimi prazniki številni obiščejo grobove svojih najbližjih, prav tako pa se v teh dneh povečuje število sprehajalcev v parkih in mestnih gozdovih. … Preberi več

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR KOT PRIMER DOBRE PRAKSEKONCEPTUALNEGA RAZVOJA

Skupna občinska uprava (SOU) Maribor je z delom začela leta 2020 na treh področjih dela,ki jih je do sedaj razširila na šest in združuje 18 občin ter več kot 200.000 prebivalcev. SOUMaribor pokriva področja inšpekcije, redarstva, varstva okolja, notranje revizijskestoritve, naloge iz področja urejanja prostora, civilne zaščite in požarne varnostiDirektorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije … Preberi več

PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ CIVILNE ZAŠČITE V LETU 2023

Od leta 1992 v Sloveniji vsako leto 1. marca praznujemo dan Civilne zaščite. Ta dan je namenjen počastitvi vseh pripadnic in pripadnikov reševalnih služb, ki nepoklicno ali poklicno izkazujejo solidarnost in nudijo pomoč ljudem, ko jo potrebujejo. In tako kot vsako leto, je tudi v tem letu Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor, … Preberi več

Akcija Pomagajmo dvoživkam pri Treh ribnikih

Čezmerna obremenitev okolja s hrupom

Sprejeta je bila Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov

Od 25.1.2023 je v veljavi nova uredba, ki določa način izplačila subvencije za nakup lesnih peletov. Vlada je na svoji 58. dopisni seji sprejela uredbo, ki določa način izplačila subvencije za nakup lesnih peletov, podrobnejše pogoje glede dokazil in izplačil ter podrobnejšo vsebino spletne aplikacije za uveljavljanje subvencije. Uredba: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0154/uredba-o-subvencijah-za-nakup-lesnih-peletov Zakon o nujnem posredovanju za … Preberi več

OBVESTILO

Dne 28.12.2022 Medobčinsko redarstvo posluje na naslednji način. Sprejemanje prijav Dežurni redar po telefonu  sprejema prijave ves poslovni dan Medobčinskega redarstva od 07:15 do 21:45: Informacije o storjenih prekrških Operativno-komunikacijska pisarna od 9:00 do 12:00   posreduje informacije o storjenih prekrških osebno na sedežu redarstva  in tudi po telefonu: Operativno-komunikacijska pisarna od 14:00 do 17:00   posreduje … Preberi več

SPREMEMBA POSLOVANJA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA DNE 21.12.2022

Dne 21.12.2022 Medobčinsko redarstvo posluje na naslednji način. Sprejemanje prijav Dežurni redar sprejema prijave ves poslovni dan Medobčinskega redarstva od 07:15 do 21:45 po telefonu: Informacije o storjenih prekrških Operativno-komunikacijska pisarna posreduje: Hvala za razumevanje!

KAKŠNO DOVOLJENJE JE POTREBNO NA GRADITEV NADSTREŠKA ALI NADSTREŠNICE ?

Vladni ukrepi za omilitev draginje in napotki za varno kurilno sezono

Obvestilo o ukinitvi Odloka o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor in subvencije EKO sklada

Skip to content