ROKI ZA POPIS ŠKODE

1. Sklep 844-25/2023-205 – DGZR z dne 20.7.2023

Prične se z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z dežjem in vetrom med 12. in 13. julijem 2023.

Občinske komisije ocenijo škodo na stvareh na obrazcih 1, 3, 4 in 5 do 30. avgusta 2023. Podatki iz obrazcev so istega dne vneseni tudi v spletno aplikacijo Ajda.

2 . Sklep 844-27/2023-85 – DGZR z dne 26.7.2023

Prične se z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023.

Občinske komisije ocenijo škodo na stvareh na obrazcih 1, 3, 4 in 5 do 7. septembra 2023. Podatki iz obrazcev so istega dne vneseni tudi v spletno aplikacijo Ajda.

3. Sklep 844-30/2023-18 – DGZR z dne 10.8.2023

Prične se z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z večdnevnim obilnim deževjem od 4.8.2023 do predvidoma 8.8.2023.

Občinske komisije ocenijo škodo na stvareh na obrazcih 1, 3, 4 in 5 do 22. septembra 2023. Podatki iz obrazcev so istega dne vneseni tudi v spletno aplikacijo Ajda.