OBVESTILO

Obveščamo vse , ki kličejo Medobčinsko redarstvo Maribor  na telefonsko številko 02 2201 527, ki je objavljena na naši spletni strani , zaradi  pridobivanja splošnih  informacij o storjenih prekrških, da lahko pride do težav pri vzpostavljanju povezave. V primeru zasedene linije klicatelj sliši najprej  zvonjenje in potem se linija prekine. V tem primeru ne gre za prekinitev zveze  s strani osebe, ki sprejema klice, ampak se vaš  klic samodejno –  avtomatsko prekine. Zadevo že rešujemo in se opravičujemo za nastalo situacijo.