Parkiranje v območju kratkotrajnega parkiranja

Medobčinsko redarstvo pri nadzoru opaža, da veliko število voznikov/voznic  v območju kratkotrajnega parkiranja  plačuje parkirnino in pri  vrnitvi do vozila  so presenečeni, ker so redarji uvedli postopek proti njim zaradi napačnega parkiranja. Zaradi zmanjšanja števila teh prekrškov in boljše obveščenosti uporabnikov območij kratkotrajnega parkiranja podaja Medobčinsko redarstvo naslednje obvestilo:

PARKIRANJE V OBMOČJU KRATKOTRAJNEGA PARKIRANJA

Vozilo parkirajte znotraj območja označenega s predpisano talno signalizacijo (modra črta)  in predpisano vertikalno signalizacijo

Preverite prometno signalizacijo o pogojih časovno omejenega parkiranja

S pomočjo parkirne ura ali zapisom na list papirja nastavite uro prihoda na parkirišče (čas začetka parkiranja)

Parkirno uro oz. listek nastavite na vidno mestu v vozilu (za vetrobranskim steklom)