Obvestilo – vodenje psov v Mestni občini Maribor

Medobčinsko redarstvo, ki je notranja organizacijska enota Skupne občinske uprave Maribor kot prekrškovni organ v okviru in v skladu s predpisi skrbi za javno varnost in javni red.

V spomladanskem času, predvsem pred velikonočnimi prazniki številni obiščejo grobove svojih najbližjih, prav tako pa se v teh dneh povečuje število sprehajalcev v parkih in mestnih gozdovih.

Pokopališče je namenjeno pokopavanju  in ohranjanju  spomina na naše najbližje pokojne, parki in mestni gozdovi pa so namenjeni igri otrok ter sprehodom. Tudi psi so dobrodošli v parkih in mestnih gozdovih, vendar moramo kot lastniki psov skrbeti za varnost ljudi in drugih živali, zato je naš pes na sprehodu vedno pod nadzorom in na povodcu.

Medobčinsko redarstvo zato obvešča  lastnike psov, da je v skladu z Odlokom o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Maribor, vodenje psov na območje pokopališčna ni dovoljeno, posameznik pa se za ta prekršek kaznuje  z globo v višini 100 EUR.

Občinski redar lahko lastnika oziroma skrbnika psa po Zakonu o zaščiti živali oglobi v višini 200 EUR v primeru, če na javnem mestu ne zagotovi fizičnega varstva tako, da je pes na povodcu.

Mnogim je pes  najboljši prijatelj. Psa  hranimo in skrbimo zanj, pogosto pa pozabimo, da je treba za svojim ljubljenčkom pospraviti tudi manj prijetne odpadke – pasje iztrebke. Neprijetno je v naravi ali na otroškem igrišču ali  drugi javni površini  pohoditi pasji iztrebek, zato je pobiranje iztrebkov naših ljubljenčkov lastnikova dolžnost, globa za nepobran iztrebek pa je odvisna od posamezne lokalne skupnosti. V Mestni občini Maribor je v skladu z Odlokom o zelenih površinah na območju Mestne občine Maribor puščanje pasjih  iztrebkov prepovedano, globa za ta prekršek pa je predpisana v višini 60 EUR.

Občinski redarji Medobčinskega redarstva Maribor  bodo  v naslednjih mesecih izvajali   naloge nadzora vodenja psov, pri tem pa je potrebno opozoriti:

»Lastniki in skrbniki psov nosijo največjo odgovornost za svoje ljubljenčke in za upoštevanje pravil. Lastniki in skrbniki psov poskrbite, da bo vaš pes na javnem prostoru na povodcu, na  sprehod pa vzemite  posebne vrečke in vanje pospravite  iztrebke in jih po možnosti odvrzite  v posebne koške za iztrebke ali pa v koše oz. zabojnike za splošne komunalne odpadke, saj iztrebki ne spadajo med biološke odpadke.«