PREDSTAVITEV DELOVANJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINAH

Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva, Skupne občinske uprave Maribor, je v tem mesecu organizirala predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za občine soustanoviteljice. Predstavitev je bila namenjena predvsem delovanju zaščite in reševanja občine ter operativnemu delovanju Civilne zaščite.

Dogodka so se udeležili zaposleni občinskih uprav, zadolženi za področje zaščite in reševanja, ter poveljniki in namestniki Civilne zaščite. Po uvodnem delu namenjenem predstavitvi delovanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pristojnostim občine, predstavitvi Skupne službe civilne zaščite in požarnega varstva, organiziranju in delovanju Civilne zaščite, predstavitvi operativnih dokumentov poveljnika Civilne zaščite ter pregledu intervencij v Mestni občini Maribor je sledila odprta debata ter izmenjava izkušenj in dobrih praks med občinami.  

Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi dolgoletnih izkušenj na področju zaščite in reševanja in izpostavljanju obstoječe problematike ter izzivov, s katerimi se strokovne službe srečujejo pri izvajanju ukrepov zaščite in reševanja. Udeleženci so spregovorili tudi o boljšem operativnem delovanju v posameznih občinah, na osnovi katerega bi se lahko v primeru naravnih in drugih nesreč, v prihodnje odzvali hitreje in bolj učinkovito. Ključna, ob dobri strokovni podpori, pa sta seveda komunikacija in še tesnejše povezovanje med posameznimi deležniki.