Skupna občinska uprava Maribor po lokalnih volitvah

Aktivni polnoletni občani so v iztekajočem se »super volilnem letu«, z uveljavitvijo volilne pravice izbrali tudi organe občin ter jim zaupali skrb za lokalno okolje v katerem živijo.

Volivci so s tem županom, županjam in svetom podelili mandat, da v njihovem imenu odločajo o najpomembnejših družbenih vprašanjih.

Ustanoviteljske pravice občin, ki so za skupno opravljanje določenih nalog ustanovile Skupno občinsko upravo Maribor, tako od potrditve mandatov dalje izvršuje 15 županov ter 3 županje.

Ker sem prepričana, da je eden izmed glavnih problemov delovanja v javni sferi diskontinuiteta, sem izredno vesela, da z delom nadaljujemo praktično v isti zasedbi, saj je le ena izmed naših občin ustanoviteljic dobila novega – drugega župana.

To je nadvse pomembno zato, ker vsaka naloga, ki se je  v SOU Maribor lotevamo, potrebuje predvsem jasne predstave o tem, kaj hočemo, kaj znamo in zmoremo, kakšna sredstva in koliko časa imamo na voljo ter seveda koliko naporov smo za dosego ciljev vsi skupaj pripravljeni vložiti.

Še tako trdo in požrtvovalno delo, pa ne more obroditi rezultatov, v kolikor so načrti podvrženi pogostim  in številnim spremembam. 

Nenehno zasledovan cilj zakonitega, visoko strokovnega in ekonomičnega skupnega opravljanja nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, notranje revizije, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite in požarnega varstva za 18 občin, tako tudi v prihodnjem mandatnem obdobju ostaja nespremenjen.

Vodja SOU Maribor

mag. Zorica Zajc Kvas