Sejem v znamenju energetske neodvisnosti in zelene prihodnosti

Skupna služba varstva okolja je aktivno sodelovala na nedavnem sejmu v Dupleku

Občina Duplek je v soboto, 22. 10. 2022 priredila sejem “Zelena digitalna prihodnost – Sejem o energetski neodvisnosti”.

Poleg svetovalnih točk ponudnikov sončnih elektrarn, čistilnih naprav in e-vozil, so v izobraževalnem sklopu potekala predavanja o novi energetski regulativi (Elektro Maribor d.d.), subvencijah oziroma pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev za energetsko neodvisnost (Riso d.o.o.) in kako izkoristiti obnovljive vire energije v praksi (Radix d.o.o.). Otroci OŠ Duplek in OŠ Korena so pripravili razstavo plakatov in razmišljali na temo ekologije.

Na stojnici sta svoja področja dela predstavila tudi Skupna služba varstva okolja, Skupne občinske uprave Maribor in agencija Energap. Skupna služba varstva okolja je za obiskovalce pripravila gradivo na temo kurjenja v malih kurilnih napravah, ogrevanja, prospektni material za ogrevanje iz obnovljivih virov energije ter veliko drugih okoljskih priporočil za občane, predstavnik Energapa pa je nudil energetsko svetovanje občanom na temo zamenjave kurilnih naprav na ekološko sprejemljivejše energente, energetske učinkovitosti in možnosti pridobivanja subvencij EKO sklada.

Sejemska ponudba je bila dopolnjena z ekološkimi proizvodi lokalnih ponudnikov domačih izdelkov.

Dogodek je v lokalnem okolju pozitivno prispeval k ozaveščanju prebivalstva o aktualnih energetskih vsebinah in zeleni prihodnosti.