Javna gasilska služba Mestne občine Maribor tudi v letu 2024 na trdnih temeljih sodelovanja in strokovnosti

Župan Mestne občine Maribor, Saša Arsenovič, je slovesno predal pogodbe o financiranju Prostovoljnih gasilskih društev, Gasilske zveze in Gasilske brigade Mestne občine Maribor in hkrati izrazil hvaležnost vsem gasilcem in prostovoljcem za njihov nesebičen prispevek k varnosti in blaginji našega mesta. Poudaril je pomen skupnega delovanja in povezovanja ter izrazil zaupanje v njihovo neprecenljivo delo v korist skupnosti. Dogodka so se udeležili tudi prejemniki letošnjih priznanj in nagrad Civilne zaščite, ki so bili nagrajeni za svoje izjemne dosežke in predanost. Javna gasilska služba v Mestni občini Maribor dosledno deluje v skladu s predpisi, usklajenimi načrti aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in delovanja gasilskih enot, zagotavljajoč pripravljenost, preventivo ter učinkovito delovanje gasilskih enot ob različnih vrstah nesreč in intervencijah.