Uspešna simulacija množične nesreče na Velikem Boču: Študentska urgentna služba (ŠUS)

V nedeljo, 21. aprila 2024, je na Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpijon na Velikem Boču potekala vaja, ki je simulirala masovno nesrečo ob eksploziji v kemični tovarni. Dogodek je bil organiziran v sodelovanju s študenti medicine, ki so se izkazali s svojim znanjem in veščinami v praksi.

Na vaji so sodelovale različne reševalne strukture, vključno s Slovensko vojsko, Nujno medicinsko pomočjo Zdravstvenega doma Adolfa Drolca, prostovoljnimi gasilci PGD Selnica ob Dravi in PGD Sleme ter Gasilsko brigado Maribor. Na vaji je sodelovala tudi Skupna služba Civilne zaščite in požarnega varstva. Pomagala je z logistiko ponesrečencev. Sicer pa je vsaka ekipa je prispevala svoje člane in opremo za reševanje, pri čemer je bil poudarek na hitrem in učinkovitem odzivu v izrednih razmerah.

Posebno vlogo so imeli študentje medicine, ki so se izkazali kot ključni akterji pri oskrbi ponesrečencev. Skupaj je sodelovalo 53 študentov, ki so uspešno oskrbeli vseh 52 ponesrečencev. Praktično delo v realističnem okolju je bilo izjemno pomembno za razvoj njihovih znanj in veščin ter za pripravo na morebitne resnične nujne primere v prihodnosti.

Glavni namen vaje je bil poudariti pomen ekipnega sodelovanja med različnimi reševalnimi strukturami in študenti medicine ter jih pripraviti na morebitne resnične nesreče v prihodnosti. Vaja je bila uspešno izpeljana in je pokazala odlično pripravljenost in sodelovanje vseh udeležencev. Hvala vsem, ki so prispevali k uspehu te pomembne simulacije.