Team building

Skupna občinska uprava Maribor je v mesecu septembru za svoje zaposlene organizirala Team building.

Na organizacijo je potrebno gledati kot na živ organizem, skupek individuumov, ki morajo tvoriti skupino. Organizacije lahko zato izboljšajo ali poslabšajo čustveno in socialno kompetentnost svojih zaposlenih in na ta način vplivajo na poslovne rezultate.

Timsko delo, dobro vzdušje in pozitivna delovna motivacija so pri delu zelo pomemben dejavnik uspešnosti!  Skozi aktivnosti v team buildingu se zaposleni učijo, kako deluje učinkovit delovni tim. Spoznavajo sposobnosti, ki jih potrebuje uspešna skupina na poti k uresničitvi in razvoju svojih osebnostnih in delovnih potencialov.

Zaposlenim so skozi strokovno analizo skupinske dinamike podani nasveti, kako stanje v timu izboljšati in povečati učinkovitost.