NAČIN OGREVANJA IN STROŠKI

Ali veste kateri energent je v letošnji sezoni najcenejši?

V luči podnebnih sprememb je pridobivanje energije iz različnih virov nadvse pomembno za ohranjanje okolja. Energija postaja vedno bolj dragocena, naravni viri zanjo pa vedno bolj omejeni oziroma ekološko sporni (premog, zemeljski plin, naftni derivati,…). Uporaba energentov povzroča onesnaževanje okolja (toplogredni plini), tako zraka, vode kot tudi tal.

Za ublažitev podnebnih sprememb je nujno poiskati alternativne rešitve za proizvodnjo energije, gre predvsem za uporabo obnovljivih virov energije (OVE: sončna, vetrna, hidro energija, energija iz zraka in zemlje,…) in njihovo učinkovitost, s čemer dosegamo manjši okoljski vpliv, racionalnejšo uporabo (energetsko učinkovite naprave) in tudi neprimerno manjše stroške.

Velik porabnik energije so gospodinjstva, predvsem v zimskem času, ko je poraba neprimerno višja zaradi ogrevanja. Letošnje temperature so dokaj vzdržne in zaenkrat še niso zahtevale polne moči ogrevanja. Za zmanjševanje stroškov gospodinjstva za ogrevanje je Energetska agencija za Podravje pripravila tabelo energentov, na podlagi katere se lažje odločamo za zamenjavo načina ogrevanja in okvirne cene kotlov za ogrevanje. Poleg neposrednih stroškov ogrevanja pa je potrebno upoštevati še druge faktorje, ki vplivajo na porabo energije v gospodinjstvu kot so: izolacija zgradbe, število zunanjih sten, kakovost stavbnega pohištva, izolacija tal in strehe, učinkoviti in varčni gospodinjski aparati in navade uporabnika.

Pripravila:

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR

Skupna služba varstva okolja

Irena Kozar

Priloge

Primerjava energentov Energap_priloga k prispevku
(.docx, 971 KB)