Mednarodni dan Civilne zaščite

1. marca obeležujemo dan Civilne zaščite, ta dan je namenjen ozaveščanju o pomenu Civilne zaščite in njeni vlogi pri zaščiti prebivalstva ter premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Gre za dan, ko spomnimo, kako pomembna je pripravljenost na nesreče, kako pomembno je usklajeno delovanje v izrednih razmerah, nesrečah in drugih nevarnostih. To je priložnost, da cenimo trud vseh, ki se na kakršen koli način posvečajo varnosti in zaščiti naše skupnosti na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Zahvala za požrtvovalnost in trud naj gre vsem, ki kakor koli delujejo v okviru Civilne zaščite, kot prostovoljci ali kot strokovnjaki na tem področju. Skupaj tako gradimo odporno družbo, ki se zna učinkovito odzvati na izzive, s katerimi se soočamo. Ob tej priložnosti, gre zahvala vsem, ki se nesebično trudijo za zaščito in varnost vseh.