VODOVARSTVENI KROŽEK OB SVETOVNEM DNEVU VODA

Na dogodku so bili predstavljeni tudi pomen in rezultati imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda, ki se izvaja pod okriljem Skupne službe varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor.

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je ob Svetovnem dnevu voda pripravil vodovarstveni krožek za kmete, ki obdelujejo zemljo na vodovarstvenih območjih. Na dogodku so spregovorili o gnojenju in varstvu rastlin ter o omejitvah pri kmetovanju na vodovarstvenem območju. Nina Gornik Mulec iz Skupne službe varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor je predstavila izsledke imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda skozi daljše časovno obdobje. Svetovalci Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor so spregovorili o različnih ukrepih v katere se lahko vključijo kmetje z namenom ohranjanja narave in okolja. Sledilo je še krajše predavanje na temo pomena kislosti zemlje in apnenja tal ter praktični prikaz raztrosa apnenca IGM na bližnji površini.

Na delavnici so prav tako zbirali vzorce tal in na mestu analizirali nitratni dušik.

Ob dogodku se je izkazalo, da imajo kmetje veliko znanja s področja ekološkega in trajnostnega kmetovanja, a vendar je več kot dobrodošlo občasno srečanje tudi s predstavniki občine ali države, kjer se lahko izmenjajo mnenja in izkušnje ter izpostavijo morebitne težave.