Informacije o storjenih prekrških – obvestilo 

19.6.2024  operativno-komunikacijska pisarna posreduje   informacije o storjenih prekrških dopoldan med 8:00 in 10:00 samo po telefonu  na telefonski  številki 02 2201 527. Informacije o strojenih prekrških je ta dan   možno pridobiti tudi popoldan med  15:00 in 17:00 po telefonu (02 2201 527) in osebno na sedežu redarstva, Ulica heroja Tomšiča 2 – pritličje/soba 7.

Informacije o storjenih prekrških – obvestilo

12.6.2024  operativno-komunikacijska pisarna posreduje   informacije o storjenih prekrških popoldan  med 15:00 in 17:00 samo po telefonu  na telefonski  številki 02 2201 527.

S sodelovanjem in solidarnostjo do dobrih rezultatov tudi v prihodnje

Poveljnik CZ MOM Samo Robič in Skupna služba Civilne zaščite in požarnega varstva SOUM sta v sredo, 5. 6. 2024 gostila pripadnike in člane štaba CZ MOM. Na srečanju so pregledali rezultate preteklega leta, se pogovorili o načrtih za prihodnje sodelovanje ter zaključili z ogledom podzemnih rovov Cone Tezno. Srečanja so se udeležili tudi zaposleni … Preberi več

5. junij, Svetovni dan okolja

Opozorilo in hidrološka napoved za naslednje dni

Po podatkih oddelka za meteorološko prognozo, Agencije RS za okolje, bodo danes do večera pogoste padavine z nevihtami, možni bodo močnejši nalivi. Ob tem bodo močneje narasli hudourniški vodotoki. Danes čez dan bo,  ob nevihtah z nalivi, možno hitro naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek ter zastajanje padavinske vode v več delih države. … Preberi več

Opozorilo Geološkega zavoda Slovenije

Geološki zavod Slovenije opozarja, da je zaradi napovedanih povečanih količin padavin in neviht na območju celotne Slovenije, povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov, ki so nastali ob ujmi v avgustu 2023. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Bodite pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje … Preberi več

20. maja obeležujemo Svetovni dan čebel

Informacije o storjenih prekrških – obvestilo

22.5.2024  operativno-komunikacijska pisarna posreduje   informacije o storjenih prekrških dopoldan med 8:00 in 10:00 samo po telefonu  na telefonski  številki02 2201 527. Informacije o strojenih prekrških je ta dan   možno pridobiti tudi popoldan med  15:00 in 17:00 po telefonu (02 2201 527) in osebno na sedežu redarstva, Ulica heroja Tomšiča 2 – pritličje/soba 7.

15. maj – SVETOVNI DAN PODNEBNIH SPREMEMB

Lokalno je potrebno vse več pozornosti usmeriti v prilagojeno prostorsko načrtovanje. Pred družbo je tudi novi izziv – kako se soočiti s stresom zaradi podnebnih sprememb. V zadnjih nekaj letih se na globalni in nacionalni ravni družba pri doseganju zastavljenih podnebnih ciljev sooča z velikimi izzivi, temu sledi tudi zakonodaja. Aktivnosti in projekti v vseh … Preberi več

NOV REGIJSKI PARK POHORJE

Poslovanje SOU Maribor v petek 3. maja 2024

Skupna občinska uprava Maribor v skladu s sklepom župana ta petek, 3. maja 2024, zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala. Skupni občinski upravi lahko pošljete pošto na elektronski naslov sou@maribor.si ali po pošti na naslov Skupna občinska uprava Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor. Kolektivni dopust ne velja za dežurno ekipo Medobčinskega redarstva.

Uspešna simulacija množične nesreče na Velikem Boču: Študentska urgentna služba (ŠUS)

V nedeljo, 21. aprila 2024, je na Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpijon na Velikem Boču potekala vaja, ki je simulirala masovno nesrečo ob eksploziji v kemični tovarni. Dogodek je bil organiziran v sodelovanju s študenti medicine, ki so se izkazali s svojim znanjem in veščinami v praksi. Na vaji so sodelovale različne reševalne strukture, … Preberi več

100 let radioamaterjev Slovenije

V soboto, 20. 4. 2024 so v veliki dvorani Uprave RS za zaščito in reševanje v Pekrah obeležili 100 let delovanja radioamaterjev v Sloveniji.  Dogodka sta se udeležila poveljnik Civilne zaščite MOM Samo Robič in vodja Skupne službe Civilne zaščite in požarnega varstva SOU Maribor Primož Hrastnik. Radioklub Maribor je izkazal svojo neprecenljivo vlogo v … Preberi več

Dan zemlje

Javna gasilska služba Mestne občine Maribor tudi v letu 2024 na trdnih temeljih sodelovanja in strokovnosti

Župan Mestne občine Maribor, Saša Arsenovič, je slovesno predal pogodbe o financiranju Prostovoljnih gasilskih društev, Gasilske zveze in Gasilske brigade Mestne občine Maribor in hkrati izrazil hvaležnost vsem gasilcem in prostovoljcem za njihov nesebičen prispevek k varnosti in blaginji našega mesta. Poudaril je pomen skupnega delovanja in povezovanja ter izrazil zaupanje v njihovo neprecenljivo delo … Preberi več

Poziv MOPE za pregled dimnikarskih naprav

Deaktivacija 250 kilogramske bombe

Ta konec tedna je na Teznem potekala obsežna akcija deaktivacije 250 kilogramske bombe iz druge svetovne vojne, ki je bila najdena med izvajanjem gradbenih del. Intenzivne priprave so se sicer pričele že pred velikonočnimi prazniki, ko je bila bomba najdena, akcija pa se je uspešno zaključila v nedeljo, 7. aprila 2024. Ob 8. uri se … Preberi več

Srečanje občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave Maribor

V Občini Pesnica, ki je bila gostiteljica tokratnega dogodka, so se srečale občine ustanoviteljice Skupne občinske uprave Maribor. Županje, župani in predstavniki občin so na  srečanju prejeli poročila o delu Skupne občinske uprave za leto 2023. Ključen namen srečanja pa je bilo podpisovanje zahtevkov, s katerimi bodo občine soustanoviteljice iz državnega proračuna prejele dodatna sredstva … Preberi več

23 marec DAN SAJENJA MEDOVITIH RASTLIN

22 marec SVETOVNI DAN VODA

5. MAREC – DAN VARČEVANJA Z ENERGIJO

3 marec svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

Mednarodni dan Civilne zaščite

1. marca obeležujemo dan Civilne zaščite, ta dan je namenjen ozaveščanju o pomenu Civilne zaščite in njeni vlogi pri zaščiti prebivalstva ter premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Gre za dan, ko spomnimo, kako pomembna je pripravljenost na nesreče, kako pomembno je usklajeno delovanje v izrednih razmerah, nesrečah in drugih nevarnostih. To je priložnost, da … Preberi več

POMEMBNO OBVESTILO za organizatorje javnih prireditev na prostem

V javni obravnavi je predlog nove Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah – rok za pripombe je 25.3.2024 Seznanjamo, da je v javni obravnavi predlog nove Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah. Zaradi večjega obsega sprememb ta predpis nadomešča sedanjo Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki … Preberi več

Koledar okoljski dni v letu 2024

Akcija digitalnega čiščenja

Javne prireditve – uporaba zvočnih naprav

Politika zasebnosti

Informacije o storjenih prekrških – obvestilo

3.1.2024  operativno-komunikacijska pisarna posreduje   informacije o storjenih prekrških osebno na sedežu redarstva, Ulica heroja Tomšiča 2 – pritličje/soba 7,  samo dopoldan med 8:00 in 10:00. Informacije o strojenih prekrških je ta dan   možno pridobiti tudi dopoldan  med 8:00 in 10:00 ter med 15:00 in 17:00 po telefonu 02 2201 527.

ZAVEDANJE O ŠKODLJIVOSTI PIROTEHNIKE JE ŠE VEDNO PREMAJHNO

Poslovanje SOU Maribor v času od 27.12. do 29.12.2023

Skupna občinska uprava Maribor v času od 27.12. do 29.12.2023, zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala. Skupni občinski upravi lahko pošljete pošto na elektronski naslov skupna.obcinskauprava@maribor.si ali po pošti na naslov Skupna občinska uprava Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor.

DELOVNI ČAS REDARJEV MEDOBČINSKEGA REDARSTVA NA TERENU  V ČASU OD 11.12.2023 do 2.1.2024

Občinski redarji bodo nadzor na terenu izvajali: Sprejemanje prijav – dežurni redar na terenu 040 205 956

Informacije o storjenih prekrških – obvestilo

6.12.2023  operativno-komunikacijska pisarna posreduje   informacije o storjenih prekrških osebno na sedežu redarstva, Ulica heroja Tomšiča 2 – pritličje/soba 7,  samo dopoldan med 8:00 in 10:00. Informacije o strojenih prekrških je ta dan   možno pridobiti tudi dopoldan  med 8:00 in 10:00 po telefonu 02 2201 527.

Srečanje županj in županov občin ustanoviteljic Skupna občinske uprave Maribor

Županje in župani 18 občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave Maribor so se z namenom priprave programov dela za v prihodnje, sestali v Občini Selnica ob Dravi. Na delovnem sestanku je vodja SOU Maribor mag. Zorica Zajc Kvas predstavila programe dela posameznih služb za leto 2024 ter finančni in kadrovski načrt organa. Županje in župani občin … Preberi več

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

NEKATERI POUDARKI IZ KURILNE SEZONE 2022/2023

V Mariboru in okolici čistejši zrak tudi pozimi, dimnikarska služba in inšpekcija ugotavljata porast aktiviranja kaminov in starih peči, pregledi so nujni Lanska kurilna sezona ni bistveno odstopala od predhodnih. Pretirano nizkih in predvsem dolgotrajnih nizkih temperatur ni bilo zaznati, snežnih padavin je bilo malo, zima pa tudi ni vztrajala v pomladno obdobje.  Kot običajno … Preberi več

PREDSTAVITEV DELOVANJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINAH

Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva, Skupne občinske uprave Maribor, je v tem mesecu organizirala predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za občine soustanoviteljice. Predstavitev je bila namenjena predvsem delovanju zaščite in reševanja občine ter operativnemu delovanju Civilne zaščite. Dogodka so se udeležili zaposleni občinskih uprav, zadolženi za področje zaščite in reševanja, … Preberi več

NAČIN OGREVANJA IN STROŠKI

Ali veste kateri energent je v letošnji sezoni najcenejši? V luči podnebnih sprememb je pridobivanje energije iz različnih virov nadvse pomembno za ohranjanje okolja. Energija postaja vedno bolj dragocena, naravni viri zanjo pa vedno bolj omejeni oziroma ekološko sporni (premog, zemeljski plin, naftni derivati,…). Uporaba energentov povzroča onesnaževanje okolja (toplogredni plini), tako zraka, vode kot … Preberi več

Nov javni poziv Eko sklada za občane

OBVESTILO

Obveščamo vse , ki kličejo Medobčinsko redarstvo Maribor  na telefonsko številko 02 2201 527, ki je objavljena na naši spletni strani , zaradi  pridobivanja splošnih  informacij o storjenih prekrških, da lahko pride do težav pri vzpostavljanju povezave. V primeru zasedene linije klicatelj sliši najprej  zvonjenje in potem se linija prekine. V tem primeru ne gre … Preberi več

(GEO)PESTER OKTOBER

ETM 2023

NADZOR HITROSTI V BLIŽINI OSNOVNIH ŠOL OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA

Informacije o storjenih prekrških – obvestilo

30.8.2023  operativno-komunikacijska pisarna posreduje   informacije o storjenih prekrških osebno na sedežu redarstva, Ulica heroja Tomšiča 2 – pritličje/soba 7,  samo dopoldan med 8:00 in 10:00. Informacije o strojenih prekrških pa je   možno pridobiti tudi popoldan med 15:00 in 17:00 po telefonu 02 2201 527.

ROKI ZA POPIS ŠKODE

1. Sklep 844-25/2023-205 – DGZR z dne 20.7.2023 Prične se z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z dežjem in vetrom med 12. in 13. julijem 2023. Občinske komisije ocenijo škodo na stvareh na obrazcih 1, 3, 4 in 5 do 30. avgusta 2023. Podatki iz obrazcev so istega dne vneseni tudi v … Preberi več

Pomoč občinam zaradi vremenskih ujm

Informacije o storjenih prekrških – obvestilo

9.8.2023, 16.8.2023 in 23.8.2023  operativno-komunikacijska pisarna posreduje   informacije o storjenih prekrških osebno na sedežu redarstva, Ulica heroja Tomšiča 2 – pritličje/soba 7,  samo dopoldan med 8:00 in 10:00. 9.8.2023, 16.82023 in 23.8.2023 je informacije o strojenih prekrških   možno pridobiti tudi popoldan med 15:00 in 17:00 po telefonu 02 2201 527.

Poslovanje SOU Maribor v ponedeljek, 14. 8. 2023

Skupna občinska uprava Maribor v ponedeljek, 14. avgusta 2023, zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala. Skupni občinski upravi lahko pošljete pošto na elektronski naslov skupna.obcinskauprava@maribor.si ali po pošti na naslov Skupna občinska uprava Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor. Kolektivni dopust ne velja za službi Medobčinskega redarstva in Medobčinske inšpekcije.

NOV JAVNI POZIV OBČANOM ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB

Parkiranje v območju kratkotrajnega parkiranja

Medobčinsko redarstvo pri nadzoru opaža, da veliko število voznikov/voznic  v območju kratkotrajnega parkiranja  plačuje parkirnino in pri  vrnitvi do vozila  so presenečeni, ker so redarji uvedli postopek proti njim zaradi napačnega parkiranja. Zaradi zmanjšanja števila teh prekrškov in boljše obveščenosti uporabnikov območij kratkotrajnega parkiranja podaja Medobčinsko redarstvo naslednje obvestilo: PARKIRANJE V OBMOČJU KRATKOTRAJNEGA PARKIRANJA Vozilo … Preberi več

Sprejem gasilcev in izročitev pogodb

Javna gasilska služba na območju Mestne občine Maribor je organizirana iz poklicne enote in prostovoljnih gasilskih enot, ki s pomočjo enotnega usklajevanja in vodenja zagotavlja pripravljenost, delovanje ter preventivo na območju celotne občine ob požarih kakor tudi ob naravnih in drugih nesrečah. Na območju Mestne občine Maribor deluje 11 prostovoljnih gasilskih društev ter poklicni gasilci … Preberi več

Preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

Ekipa prve pomoči Mestne občine Maribor, se je udeležila regijskega »Preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa«, ki poteka vsako leto v različnih občinah, tako je bilo to v letošnjem letu v občini Lenart. Ekipe so svoje sposobnosti preizkušale na 5 različnih delovnih točkah, kjer so bile predstavljene različne nesreče s poškodovanimi, … Preberi več

SUBVENCIJE EKO SKLADA v letu 2023

Kako lahko sami ukrepamo proti komarjem?

Oblikovanje gradbene parcele stavbe

Kako ukrepamo pri povozu divjadi?

Mesec maj je čas za rojenje čebel

Poslovanje SOU Maribor v petek 28. aprila 2023

Skupna občinska uprava Maribor v skladu s sklepom župana ta petek, 28. aprila 2023, zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala. Skupni občinski upravi lahko pošljete pošto na elektronski naslov skupna.obcinskauprava@maribor.si ali po pošti na naslov Skupna občinska uprava Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor. Kolektivni dopust ne velja za službi Medobčinskega redarstva in Medobčinske inšpekcije.

Oblikovanje gradbene parcele stavbe / zahteva zakonodaje GZ-1

Pred nami so trije okoljski dnevi

Obvestilo – vodenje psov v Mestni občini Maribor

Medobčinsko redarstvo, ki je notranja organizacijska enota Skupne občinske uprave Maribor kot prekrškovni organ v okviru in v skladu s predpisi skrbi za javno varnost in javni red. V spomladanskem času, predvsem pred velikonočnimi prazniki številni obiščejo grobove svojih najbližjih, prav tako pa se v teh dneh povečuje število sprehajalcev v parkih in mestnih gozdovih. … Preberi več

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR KOT PRIMER DOBRE PRAKSEKONCEPTUALNEGA RAZVOJA

Skupna občinska uprava (SOU) Maribor je z delom začela leta 2020 na treh področjih dela,ki jih je do sedaj razširila na šest in združuje 18 občin ter več kot 200.000 prebivalcev. SOUMaribor pokriva področja inšpekcije, redarstva, varstva okolja, notranje revizijskestoritve, naloge iz področja urejanja prostora, civilne zaščite in požarne varnostiDirektorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije … Preberi več

Vaja regijskega pomena «Letalska nesreča Maribor 2023«

V soboto, 18.3.2023 je na območju Letalskega centra Maribor, Letališča Edvarda Rusjana Maribor in univerzitetnega kliničnega centra Maribor potekala regijska vaja preverjanje pripravljenosti sil zaščite, reševanja in pomoči za primer ukrepanje ob nesreči zrakoplova, katere organizator je bila Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor – vaja regijskega pomena. Vaja je bila zaprtega tipa … Preberi več

VODOVARSTVENI KROŽEK OB SVETOVNEM DNEVU VODA

Na dogodku so bili predstavljeni tudi pomen in rezultati imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda, ki se izvaja pod okriljem Skupne službe varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je ob Svetovnem dnevu voda pripravil vodovarstveni krožek za kmete, ki obdelujejo zemljo na vodovarstvenih območjih. Na dogodku so spregovorili o gnojenju … Preberi več

PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ CIVILNE ZAŠČITE V LETU 2023

Od leta 1992 v Sloveniji vsako leto 1. marca praznujemo dan Civilne zaščite. Ta dan je namenjen počastitvi vseh pripadnic in pripadnikov reševalnih služb, ki nepoklicno ali poklicno izkazujejo solidarnost in nudijo pomoč ljudem, ko jo potrebujejo. In tako kot vsako leto, je tudi v tem letu Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor, … Preberi več

Akcija Pomagajmo dvoživkam pri Treh ribnikih

V Dupleku sestavili 70 gnezdilnic

Čezmerna obremenitev okolja s hrupom

Začenja se delo na kmetijskih površinah

Zgodaj spomladi je čas za gnojenje in pripravo kmetijskih površin. Pri tem moramo upoštevati več pravil. Ob koncu februarja oz. v začetku marca nastopi čas, ko je rastlinam ozimnih žit potrebno dodati potrebne količine dušika in žvepla s prvim dognojevanjem. Pravočasna izvedba prvega dognojevanja ozimin ima odločilen vpliv pridelka žitnega zrnja. Čas gnojenja je omejen … Preberi več

Redno delovno srečanje ustanoviteljev SOU Maribor

Županje in župani občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave Maribor, ki z namenom skupnega izvajanja nalog inšpekcijskega in redarskega nadzora, varstva okolja, notranje revizije, urejanja prostora, civilne zaščite ter požarnega varstva združuje 18 občin ustanoviteljic, so se v mesecu januarju sestali na rednem delovnem srečanju. Gostiteljica tokratnega dogodka, katerega osrednja tema je bila predstavitev novega Zakona … Preberi več

Sprejeta je bila Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov

Od 25.1.2023 je v veljavi nova uredba, ki določa način izplačila subvencije za nakup lesnih peletov. Vlada je na svoji 58. dopisni seji sprejela uredbo, ki določa način izplačila subvencije za nakup lesnih peletov, podrobnejše pogoje glede dokazil in izplačil ter podrobnejšo vsebino spletne aplikacije za uveljavljanje subvencije. Uredba: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0154/uredba-o-subvencijah-za-nakup-lesnih-peletov Zakon o nujnem posredovanju za … Preberi več

Napovednik sprememb v letu 2023 na področju okoljske zakonodaje

V letu 2023 se nadaljuje veliko sprememb na področju zakonodaje varstva okolja. Vodstvo Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor RS je 20.1.2023 na posebnem spletnem dogodku predstavilo pomembnejše zakonodajne spremembe na področju okolja, ki so načrtovane v letu 2023. Okoljsko področje ima eno najbolj kompleksnih zakonodaj v Sloveniji, prav tako v drugih … Preberi več

Pozorni bodimo na ptičjo gripo

Na več območjih na Štajerskem so potrdili primere ptičje gripe pri labodih. Vodnih živali ne hranimo. Po navedbah Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila na več območjih na Štajerskem in Primorskem potrjena ptičja gripa pri labodih grbcih (Cygnus olor). Zelo nalezljiva aviarna influenca podtipa H5N1 je razširjena po Evropi … Preberi več

OBVESTILO

Dne 28.12.2022 Medobčinsko redarstvo posluje na naslednji način. Sprejemanje prijav Dežurni redar po telefonu  sprejema prijave ves poslovni dan Medobčinskega redarstva od 07:15 do 21:45: Informacije o storjenih prekrških Operativno-komunikacijska pisarna od 9:00 do 12:00   posreduje informacije o storjenih prekrških osebno na sedežu redarstva  in tudi po telefonu: Operativno-komunikacijska pisarna od 14:00 do 17:00   posreduje … Preberi več

Obisk predstavnikov Združenja Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

V predprazničnem času so nas obiskali predstavniki Združenja Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov  iz podružnice Maribor in nam predali Luč miru iz Betlehema, katere sporočilo je povezovanje različnih deležnikov za dober namen. Na podlagi sklepa župana je tudi ta organizacija  vključena v sistem zaščite in reševanja Mestne občine Maribor. Predmet pogodbenega razmerja je opravljanje nalog … Preberi več

Novoletno voščilo

SPREMEMBA POSLOVANJA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA DNE 21.12.2022

Dne 21.12.2022 Medobčinsko redarstvo posluje na naslednji način. Sprejemanje prijav Dežurni redar sprejema prijave ves poslovni dan Medobčinskega redarstva od 07:15 do 21:45 po telefonu: Informacije o storjenih prekrških Operativno-komunikacijska pisarna posreduje: Hvala za razumevanje!

Skupna občinska uprava Maribor po lokalnih volitvah

Aktivni polnoletni občani so v iztekajočem se »super volilnem letu«, z uveljavitvijo volilne pravice izbrali tudi organe občin ter jim zaupali skrb za lokalno okolje v katerem živijo. Volivci so s tem županom, županjam in svetom podelili mandat, da v njihovem imenu odločajo o najpomembnejših družbenih vprašanjih. Ustanoviteljske pravice občin, ki so za skupno opravljanje … Preberi več

KAKŠNO DOVOLJENJE JE POTREBNO NA GRADITEV NADSTREŠKA ALI NADSTREŠNICE ?

Izmenjevalnica oblačil Skupne občinske uprave Maribor

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Srečanje s predavanjem za lastnike gozdov s posebnim namenom

Kako gospodariti z mestnim gozdom v MOM? Vabljeni na srečanje v sredo 23.11.2022, na Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo v Mariboru. Skupna služba varstva okolja, Skupne občinske uprave Maribor v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije organizira srečanje lastnikov gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor. Na srečanju vam bomo predstavili Odlok o razglasitvi gozdov … Preberi več

Informacije o storjenih prekrških – obvestilo

Na dan 8.11.2022 bo operativno-komunikacijska pisarna posredovala  informacije o storjenih prekrških osebno na sedežu redarstva, splošne informacije pa tudi po telefonu med 8:00 in 11:00.

Z novim Kodeksom do integritete, strokovnosti in transparentnosti na lokalni ravni

Vodja Skupne občinske uprave Maribor mag. Zorica Zajc Kvas je kot predstavnica SOS pristopila k pripravi Kodeksa upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti. Več lahko preberete na spodnji povezavi https://www.kpk-rs.si/blog/2022/10/12/z-novim-kodeksom-do-integritete-strokovnosti-in-transparentnosti-na-lokalni-ravni/

Sejem v znamenju energetske neodvisnosti in zelene prihodnosti

Skupna služba varstva okolja je aktivno sodelovala na nedavnem sejmu v Dupleku Občina Duplek je v soboto, 22. 10. 2022 priredila sejem “Zelena digitalna prihodnost – Sejem o energetski neodvisnosti”. Poleg svetovalnih točk ponudnikov sončnih elektrarn, čistilnih naprav in e-vozil, so v izobraževalnem sklopu potekala predavanja o novi energetski regulativi (Elektro Maribor d.d.), subvencijah oziroma … Preberi več

Otvoritev nove čistilne naprave v Občini Ruše

Pomemben okoljski projekt bo imel velik doprinos k čistejšemu okolju v Rušah V Občini Ruše je v četrtek, 20. 10. 2022 potekala krajša slovesnost ob otvoritvi nove, tehnološko-moderne čistilne naprave. Dogodka je se udeležila tudi Skupna služba varstva okolja, Skupne občinske uprave Maribor, ki je ekipi občinske uprave za uspešno izveden projekt izrazila veliko pohvalo. … Preberi več

SREČANJE  ŽUPANJ IN ŽUPANOV SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR

Skupna občinska uprava Maribor, za katero iz poslovnega registra izhaja tudi kratko ime SOU Maribor, je s 1. januarjem 2020 začela izvajati storitve za 18 občin ustanoviteljic in tako predstavlja servis za več kot 200.000 občank in občanov. Prednosti takšne organiziranosti sta koncentracija znanja in zmanjšanje stroškov občinskih uprav. V ponedeljek 17.10.2022 so županje in … Preberi več

Oktober tudi v znamenju hoje, hrane in varčevanja

Oktober v znamenju okoljskih dni

Team building

Skupna občinska uprava Maribor je v mesecu septembru za svoje zaposlene organizirala Team building. Na organizacijo je potrebno gledati kot na živ organizem, skupek individuumov, ki morajo tvoriti skupino. Organizacije lahko zato izboljšajo ali poslabšajo čustveno in socialno kompetentnost svojih zaposlenih in na ta način vplivajo na poslovne rezultate. Timsko delo, dobro vzdušje in pozitivna … Preberi več

Vladni ukrepi za omilitev draginje in napotki za varno kurilno sezono

Ogrevanje z lesno biomaso in energetska učinkovitost

VAROVANJE OTROK NA ŠOLSKI POTI V ČASU  PRIHODA IN ODHODA

Redarji Medobčinskega redarstva, ki deluje v okviru Skupne občinske uprave Maribor  se pridružujejo akciji , VAROVANJA OTROK NA ŠOLSKI POTI V ČASU  PRIHODA IN ODHODA OTROK od 01. do 09. septembra  2022. Temeljni cilj akcije je varovat šolarje pred osnovnimi šolami pri prihodu v šolo in odhodu iz šole ter opozarjat voznike, na previdnost pri … Preberi več

Javna razgrnitev osnutka gozdno gospodarskega načrta

Napotki za prijetnejše poletne dni

Odstranite ambrozijo preden zacveti

Delovanje SOU Maribor

Skupna občinska uprava Maribor je v mesecu juniju organizirala sestanke s predstavniki občin ustanoviteljic na temo nalog, ki jih za njih izvajamo. Sestanke smo organizirali v občinah ustanoviteljicah. Prvi sestanek je potekal na temo nove prostorske zakonodaje ZUreP-3 v Občini Duplek. Nova vodja Skupne službe urejanja prostora mag. Špela Lesnik je predstavila novosti s poudarkom … Preberi več

Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja

Dne 16.6.2022 se je še  druga skupina občinskih redarjev Medobčinskega redarstva, ki deluje v okviru Skupne občinske uprave udeležila tečaja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. Tečaj je potekal ob uporabi sodobnih didaktičnih orodij in pripomočkov ter s prikazom praktičnih vaj, temeljnih postopkov oživjanja ter prikazom uporabe AED (avtomatski zunanji defibrilator). Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne … Preberi več

Dva nova defibrilatorja za službena vozila medobčinskega redarstva

V soboto 11.6.2022 je Medobčinsko redarstvo v sklopu prireditve Zdravje v vsak dom, ki jo Lekarne Maribor organizirajo že 16. leto zapored, prejelo donacijo dveh defibrilatorjev za službena vozila. Mariborske lekarne načrtujejo še donacijo dve prenosnih defibrialtorjev za potrebe Medobčinskega redarstva v začetku leta 2023. Tako bodo vsa vozila Medobčinskega redarstva opremljena z defibrilatorji. Vsi … Preberi več

Pomagajmo opraševalcem

V Sloveniji smo v zadnjih šestih letih utrpeli kar štiri pomladanske pozebe, ki so prizadele večino sadnega drevja v državi. Paše na sadnem drevju so zelo pomembne za razvoj čebel, čmrljev, metuljev, in drugih opraševalcev. Po pozebah so tako glavni vir hrane za opraševalce postale cvetlice na travnikih, javnih površinah in tudi zelenicah okrog hiš. … Preberi več

Skip to content