Delovanje SOU Maribor

Skupna občinska uprava Maribor je v mesecu juniju organizirala sestanke s predstavniki občin ustanoviteljic na temo nalog, ki jih za njih izvajamo. Sestanke smo organizirali v občinah ustanoviteljicah.

Prvi sestanek je potekal na temo nove prostorske zakonodaje ZUreP-3 v Občini Duplek. Nova vodja Skupne službe urejanja prostora mag. Špela Lesnik je predstavila novosti s poudarkom na delu zakona kjer so bile pristojnosti dodeljene občinam.

Večina predstavnikov občina je izrazila razmišljanje, da bi izdelavo mnenj v celoti prenesli na Skupno službo urejanja prostora, saj je podvajanje pristojnosti nesmiselno. Glede na trenutno kadrovsko zasedbo, pa lahko Skupna služba urejanja prostora zagotavlja le potrjevanje mnenj kot to predvideva zakonodaja. Dokončan odločitev bo sprejeta ob pripravi planov dela za prihodnje leto.

Naslednji sestanek je bil organiziran v Občini Hoče-Slivnica. Predstavili sta se dve nalogi in sicer Medobčinsko redarstvo in Skupna služba varstva okolja.

Vodja Medobčinskega redarstva Uroš Kosi, je predstavil novosti na področju svoje službe. Medobčinsko redarstvo lahko po novem nadzoruje in kaznuje smetenje. Novosti so tudi na področju uvedbe postopka o prekršku, hkrati pa lahko redarji izvajajo  nadzor hitrosti z radarjem in nadzor prekoračitve teže.

Cvetka Slana vodja Skupne službe varstva okolja je s sodelavko Nino Gornik Mulec predstavila projekt »Lokalne skupnosti v skupni skrbi za prijazno okolje do čebel in divjih opraševalcev«.

Priloge

SSVO SOUM - prijazni do opraševalcev_14junij2022
(.pptx, 18 MB)
Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 - predstavitev sprememb
(.pptx, 59 KB)
Medobčinsko redarstvo-predstavitev
(.pptx, 3 MB)