Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja

Dne 16.6.2022 se je še  druga skupina občinskih redarjev Medobčinskega redarstva, ki deluje v okviru Skupne občinske uprave udeležila tečaja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja.

Tečaj je potekal ob uporabi sodobnih didaktičnih orodij in pripomočkov ter s prikazom praktičnih vaj, temeljnih postopkov oživjanja ter prikazom uporabe AED (avtomatski zunanji defibrilator).

Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor se je že drugič   odzval prošnji Medobčinskega redarstva in  doniral še dva prenosna defibrilatorja, tako da so sedaj že tri službena vozila Medobčinsega redarstva opremljena s defibrilatorjem, prav tako pa so vsi občinski redarji, ki izvajajo naloge na terenu, usposobljeni za rokovanje z defibrilatorjem.