Sodelovanje otrok iz OŠ Miklavž na Dravskem polju ob Svetovnem dnevu voda

Skupna služba varstva okolja vsako leto ob Svetovnem dnevu voda organizira dogodek, kjer sodelujoči spoznajo krožno pot vode. Letos, 22. marca 2022, smo k sodelovanju povabili osnovno šolo Miklavž na Dravskem polju. 50 otrok petih razredov z vzgojiteljicami se je najprej zbralo na Vrbanskem platoju, kjer leži največji vodni vir v Mestni občini Maribor. Tam načrpajo 70 % vseh potreb po pitni vodi tako za Mestno občino Maribor kot tudi za okoliške občine. Prisluhnili so krajšemu predavanju mag. Irene Kopač, ki je predstavila hidrološke in vremenske razmere in njihov vpliv na podzemne vode, nato so si ogledali črpališče in vodarno. Pot se je z avtobusom nadaljevala do Centralne čistilne naprave v Dogošah, kamor priteka odpadna voda iz Maribora in okoliških občin. Tukaj se ustrezno očisti ter predela in tako se posledično varuje eden največjih evropskih vodotokov (Drava) in podtalne vodne rezerve, ki so vir pitne vode za Maribor in Podravje.

Otrokom je bil dogodek zanimiv, kar so dokazali z veliko vprašanji, hkrati pa o problematiki pitne vode že veliko vedo, za kar gre zahvala zagotovo tudi njihovim učiteljem.