Pozorni bodimo na ptičjo gripo

Na več območjih na Štajerskem so potrdili primere ptičje gripe pri labodih. Vodnih živali ne hranimo.

Po navedbah Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila na več območjih na Štajerskem in Primorskem potrjena ptičja gripa pri labodih grbcih (Cygnus olor). Zelo nalezljiva aviarna influenca podtipa H5N1 je razširjena po Evropi med prostoživečimi pticami (predvsem vodnimi), perutnino in pticami v ujetništvu.

Vse informacije – prepoznavanje znakov, priporočila glede zmanjšanja tveganja za prenos, navodila za lovce in ornitologe itd. – so zbrana na spletni strani https://www.gov.si/teme/aviarna-influenca/

Da zmanjšamo tveganje za prenos okužb med vodnimi pticami, jih ne hranimo.