Poslovanje SOU Maribor v ponedeljek, 14. 8. 2023

Skupna občinska uprava Maribor v ponedeljek, 14. avgusta 2023, zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala.

Skupni občinski upravi lahko pošljete pošto na elektronski naslov skupna.obcinskauprava@maribor.si ali po pošti na naslov Skupna občinska uprava Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor.

Kolektivni dopust ne velja za službi Medobčinskega redarstva in Medobčinske inšpekcije.