Poslovanje SOU Maribor v petek 3. maja 2024

Skupna občinska uprava Maribor v skladu s sklepom župana ta petek, 3. maja 2024, zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala.

Skupni občinski upravi lahko pošljete pošto na elektronski naslov sou@maribor.si ali po pošti na naslov Skupna občinska uprava Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor.

Kolektivni dopust ne velja za dežurno ekipo Medobčinskega redarstva.