Poslovanje SOU Maribor v petek 28. aprila 2023

Skupna občinska uprava Maribor v skladu s sklepom župana ta petek, 28. aprila 2023, zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala.

Skupni občinski upravi lahko pošljete pošto na elektronski naslov skupna.obcinskauprava@maribor.si ali po pošti na naslov Skupna občinska uprava Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor.

Kolektivni dopust ne velja za službi Medobčinskega redarstva in Medobčinske inšpekcije.