Poslovanje SOU Maribor v času od 27.12. do 29.12.2023

Skupna občinska uprava Maribor v času od 27.12. do 29.12.2023, zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala.

Skupni občinski upravi lahko pošljete pošto na elektronski naslov skupna.obcinskauprava@maribor.si ali po pošti na naslov Skupna občinska uprava Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor.