Javna razgrnitev osnutka gozdno gospodarskega načrta