Zahvala Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor

Medobčinsko redarstvo na  področju zagotavljanja prometne varnosti  v občinah soustanoviteljicah Skupne občinske uprave vsako leto  sodeluje v akcijah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki so načrtovane  podlagi obdobnega načrta Javne agencije RS za varnost prometa. Občinski redarji tako sodelujejo v izvedbi kolesarski izpitov,  programa Varna pot v šolo,  programa Varno kolo, na  občinskih in državnih  tekmovanjih Kaj veš o prometu in v vseh  prometno vzgojnih akcijah (Vozimo pametno, Jumicar, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme Bodi preViden, Pasavček, Alkohol – ne hvala, Teden prometne varnosti).