VABILO HORTIKULTURNEGA DRUŠTVA MARIBOR NA ZVONČKIJADO 2022

Hortikulturno društvo Maribor v sodelovanju z Botaničnim vrtom Univerze v Mariboru in Društvom zeliščarjev Maribor vabi vse zainteresirane na drugo ZVOČKIJADO 2022. Tega dne Botanični vrt Univerze v Mariboru-Pivola tudi uradno odpira svoja vrata za spomladanske obiskovalce, letos že dvajsetič po vrsti.
Tema brezplačnega strokovnega vodenja po Botaničnem vrtu Pivola se letos glasi – Zvončki v naravnem okolju in človek!
Trajnostni projekt je bil lansko leto prvič izveden na pobudo Hortikulturnega društva Maribor in je naletel na veliko zanimanje pri ljubiteljih narave. Hortikulturno društvo Maribor je najstarejše tovrstno društvo v Sloveniji, ki deluje na področju trajnosti še 153 let. V letošnjem letu izvaja številne aktivnosti v počastitev prvih zasaditev v mariborskem Mestnem parku, kjer so bili društveni predniki zelo aktivni.
Vse galantofile in tiste, ki to še niso, pa bi to radi postali, vabijo organizatorji na voden ogled in predavanje o Malem zvončku (Galanthus nivalis) in Velikem zvončku (Leucojum vernum L.) v Botanični vrt Univerze v Mariboru-Pivola. Zvončki spadajo med rastlinske vrste, ki jih je dovoljeno nabirati le za osebne namene in so zavarovani z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09 in 15/14). Globe za kršitelje pa so zapisane v Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in znašajo za kršitelja posameznika, od 100 do 300 evrov, za pravno osebo pa med 2000 in 10.000 evrov.
Kot galantofile opredeljujemo tiste ljubitelje pomladnih rož, ki so nas v letošnjem letu presenetile nekoliko prej, kot smo to sicer vajeni.
Brezplačno strokovno vodenje bo izvedeno v soboto, 19. marca 2022 v dveh terminih, in sicer:

  • prva skupina 20 udeležencev, ob 11. uri
  • druga skupina 20 udeležencev, ob 14. uri
    Udeležba za prvih 20 prispelih galantofilov ob vsakem napovedanem terminu bo brezplačna.
    Zbirališče za zainteresirane ljubitelje narave je pred glavnim vhodom v Botanični vrt Pivola, na naslovu 91a, 2311 Hoče.
    V čudoviti svet samoniklih zvončkov bodo udeležence popeljali: Borut Ambrožič, univ. dipl. prav in Varuh gorske narave, Karin Bejo, univ.dipl.ing.agr., podpredsednica Hortikulturnega društva Maribor in Anica Podlesnik, predsednica Društva zeliščarjev Maribor.

Avtorica fotografij: Nataša Grandovec