USPEŠEN ZAČETEK ČISTILNE AKCIJE V MESTNI OBČINI MARIBOR

Skupna služba varstva okolja SOU Maribor pomagala čistiti brežino Drave

V soboto je stekla spomladanska čistilna akcija na območju Mestne občine Maribor, ki bo trajala vse do 9. aprila. V prvem delu akcije, kjer smo čistili brežino reke Drave vse od Koblerjevega zaliva do dvoetažnega mosta, smo se ostalim prostovoljcem pridružili tudi s strani Skupne občinske uprave Maribor, Skupne službe varstva okolja. Čistili smo desni breg reke. Skupaj smo nabrali približno 600 kg različnih komunalnih odpadkov, ki jih je javno podjetje Snaga ob koncu čiščenja organizirano odpeljalo. Na terenu smo ugotovili predvsem naslednje:

  • Še vedno ljudje odlagajo odpadni zeleni odrez na mesta, ki temu niso namenjena. Našli smo dva velika kupa tovrstnega odpada neposredno ob reki Dravi, ob izteku Adamičeve ulice (nasproti Koblarjevega zaliva). Snaga bo v prihodnjih dneh ta odpad ločeno počistila in odpeljala. Apeliramo na ljudi, da je tovrstni odpad potrebno odpeljati v zbirne centre in se ga ne odlaga v naravo!
  • Zelo pogost odpadek, ki smo ga zaznali ob sprehajalni poti na desnem bregu, so bile vrečke s pasjimi iztrebki. Čudi nas, da se nekateri lastniki kužkov najprej toliko potrudijo, da iztrebke poberejo v za to namenjene vrečke, potem pa te vrečke brezvestno zalučajo v bližnjo rastje ob poti. Takšno ravnanje je vredno vsake graje!
  • Na nekaj mestih je bilo najdenih tudi več odpadkov (steklenice, stara kuhinjska posoda, zvitki električnega kabla, ipd.), ki jih je nekdo nezavestno odvrgel iz zgornje strani – Ruške ceste po klančini navzdol. Ker so se odpadki zagozdili med rastjem, jih je bilo zelo težko odstraniti, ampak nam je vendarle uspelo. Ponovno trkamo na zavest ljudi!

Kar nam v soboto ni uspelo fizično odstraniti iz strmih brežin ali izpod klančine takoj pod Koroškim mostom, se bo odstranilo v prihodnjih dneh ob sodelovanju ekip iz Snage, če bo potrebno, bo sprožen tudi kakšen inšpekcijski postopek.

Glede na izkušnje iz terena pozivamo ljudi k odgovornemu ravnanju. Samo skupaj lahko ohranimo naravo čisto!

In seveda občane vabimo na prostovoljno udeležbo še vse prihodnje sobote v sklopu nadaljevanja čistilne akcije.